single trainning banner

RCA – Root Cause Analysis - Analiza przyczyny źródłowej

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

RCA – Root Cause Analysis, czyli krok po kroku, odkrywanie i analiza przyczyny źródłowej problemów w celu jej trwałego wyeliminowania z procesu. Odpowiednio zastosowane narzędzia pozwalają na dokładne zebranie symptomów, trafną diagnozę oraz skuteczne działania naprawcze. Na Root Cause Analysis składają się cztery etapy: szczegółowe rozpoznanie i określenie skali problemu, analiza przyczyn źródłowych, tworzenie rozwiązań oraz ich wdrażanie poprzez priorytetyzację i plan działania. Root Cause Analysis wspiera pracę zespołową i uczy systemowego podejścia do rozwiązywania problemów biznesowych i produkcyjnych.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
RCA – Root Cause Analysis

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego jej zastosowania z zakresu rozpoznawania i analizy przyczyn źródłowych problemów. Uczestnicy poznają narzędzia skutecznego rozwiązywania i dalszego zapobiegania komplikacjom w procesach.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Znajomość technik analizy przyczyn źródłowych problemów procesowych
  • Umiejętność praktycznego zastosowania odpowiednich narzędzi w celu trwałego wyeliminowania problemów
  • Umiejętność skutecznego planowania wdrażania rozwiązań
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Osoby zatrudnione w oddziałach produkcji, jakości i logistyki, kadra zarządzająca oraz każdy, kto pragnie zdobyć wiedzę na temat RCA.

Program szkolenia

Program szkolenia
RCA – Root Cause Analysis

1. Analiza przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis:

  • przyczyny a objawy – potrzeba definiowania przyczyny pierwotnejdefinicja przyczyny pierwotnej
  • działania korygujące i zapobiegawcze w doskonaleniu procesów (CAPA)
  • rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
  • sformułowanie problemu badawczego

2. Podstawy RCA – cykl PDCA

3. Techniki i metody w praktyce – warsztaty

4. 5W2H

5. Diagram Ishikawy

6. 5 Why

7. Wykres Pareto

8. Burza muzgów

9. Effort-Benefit Matrix

10. Planowanie działań i RACI

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte umiejętności w zakresie RCA – Root Cause Analysis, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

W czasie odbywających się warsztatów, aż 70 % czasu poświęcone jest na ćwiczenia rozwiązywania realnych problemów z użyciem metodyki Root Cause Analysis.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trenerka Katarzyna. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem