single trainning banner

Szkolenie QRQC - Quick Response Quality Control

Koszt inwestycji1290 zł netto / osoba
Online 1190 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

QRQC – Quick Response Quality Control, czyli Szybka Reakcja na Problemy Jakościowe, służy do reagowania na problemy jakościowe natychmiast po ich wystąpieniu i bezpośrednio w miejscu, w którym wystąpiły. Podstawą funkcjonowania QRQC jest świadomość, wszystkich pracowników organizacji, znaczenia bezzwłocznej reakcji w rozwiązaniu problemu. Szybka Reakcja na Problemy Jakościowe składa się z czterech etapów: wykrywanie problemu, komunikacja problemu, analiza problemu, weryfikacja problemu.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
QRQC - Quick Response Quality Control

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie QRQC – Quick Response Quality Control

Uczestnicy uczą się, jak z powodzeniem stosować QRQC w praktyce biznesowej

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy kiedy i jak stosować QRQC w praktyce
 • Znajomość narzędzi wspomagających metodę Quick Response Quality Control
 • Umiejętność wykorzystania PDCA-FTA
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody QRQC
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów jakości, produkcji, logistyki, kadra kierownicza oraz wszyscy, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie QRQC – szybkiej reakcji na problemy jakościowe

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty dotyczące rozwiązywania rzeczywistego problemu, zgodnie z metodyką QRQC  stanowią 70% czasu szkolenia.

Program szkolenia

Program szkolenia
QRQC oraz RCA Root Cause Analysis

 1. Metodyka QRQC i jej cele
 2. Podejście San Gen Shugi w QRQC
 3. Podstawowe kroki QRQC
  – detekcja, komunikacja, analiza, weryfikacja
 4. Techniki i metody w praktyce QRQC – warsztaty:
  – burza mózgów
  – diagram Ishikawy
  – PDCA,
  – 5W2H,
  – metoda 4M,
  – FTA Factor Tree Analysis – dla wystąpienia i dla niewykrycia,
  – 5WHY – analiza przyczyny źródłowej
 5. Przebieg analizy QRQC z wykorzystaniem narzędzi PDCA-FTA:
  – natychmiastowa reakcja – formularz QRQC,
  – wprowadzanie zabezpieczeń,
  – analiza i akcje korygujące – PDCA-FTA,
  – wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych – wybór rozwiązań i walidacja,
  – budowanie bazy wiedzy i audyt – karty Nauki LLC (z Lesson Learned Card),
  – standaryzacja rozwiązań
 6. QRQC oraz RCA – case study
 7. QRQC oraz RCA – warsztaty z zastosowania metod w praktyce podczas rozwiązywania problemu
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie QRQC wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Adam lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Wyjaśnienie metod na przykładach „z życia”. Zajęcia praktyczne- zadania (nie tylko teoria). Dzielenie się wiedzą z innej branży.

Dużo przykładów, wiele różnych narzędzi, ukazanie różnego wykorzystania.

W każdej chwili można było zapytać prowadzącego o podpowiedź, o jakiś konkretny problem.

Zgodność programu z opisem, przydatne materiały.

Udostępnione materiały szkoleniowe, prezentacje, pliki i formularze; bardzo dużo przykładów „z życia”- na prawdziwych sytuacjach.

Dobry kontakt z prowadzącym; trafny dobór treści; przykłady z praktyki produkcyjnej.

Fajne praktyczne wskazówki i podejście, a nie tylko sucha teoria. Trenerzy z wieloletnim stażem.

Duża wiedza trenera, dobry sposób przekazywania wiedzy.

Dobrze przeprowadzone szkolenie, poparte szeroką wiedzą i przykładami.

Dużo wartościowych informacji, do których będę sięgać w codziennej pracy. Miła atmosfera.

Informacje przekazywane w sposób prosty i przystępny.

Luźna atmosfera; wiedza prowadzącego; dużo przykładów z życia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem