single trainning banner

Szkolenie Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów z A3

Koszt inwestycji1090 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Problem Solving Team Leader

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Niejednokrotnie w przedsiębiorstwach, w najmniej oczekiwanych momentach, pojawiają się różnego rodzaju problemy. Mogą dotyczyć one usterki maszyny produkcyjnej, wady powstałej w wyrobie, ale także błędów w procesach logistycznych i biurowych. Często takie problemy wymagają natychmiastowego rozwiązania. Należy zidentyfikować przyczynę problemu i usunąć ją. Tutaj jednak rozwiązywanie problemów się nie kończy. Trzeba zadbać o to, by ten sam problem nie powtórzył się w przyszłości, wprowadzając odpowiednie działania zapobiegawcze. Pojawia się szereg pytań, na które musi udzielić odpowiedzi zespół Problem Solving. Jak przejść proces rozwiązywania problemu? Jakich metod wspomagających ten proces użyć? Jak je stosować i praktycznie wykorzystać?

Czy uda nam się pozbyć problemu raz na zawsze?
Z pomocą przychodzi tutaj technika Problem Solving, nastawiona na rozwiązywanie problemu od rzetelnego opisu problemu, systematycznej identyfikacji przyczyny źródłowej, aż do wprowadzania działań zapobiegawczych, kompleksowo zajmuje się tematyką rozwiązywania problemów.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów z A3

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką rozwiązywania problemów – Problem Solving – oraz nabycie umiejętności praktycznego jej stosowania w przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem arkusza A3. Uczestnicy poznają kolejne kroki postępowania oraz stosowane w nich narzędzia wspomagające.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość techniki Problem Solving.
 • Znajomość stosowanych podejść Problem Solving w organizacjach (Toyota Practical Problem Solving, Arkusz A3, QRQC, Ford – Metoda 8D).
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu.
 • Umiejętność stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu.
 • Umiejętność wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Umiejętność analizy i pracy z arkuszem A3 (metoda A3).
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kierownictwo, menedżerowie, inżynierowie, wszyscy pracownicy produkcyjni, mający na co dzień kontakt z rozwiązywaniem problemów oraz osoby chcące doskonalić się w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Zajęcia praktyczne w formie warsztatów – dotyczące rozwiązywania rzeczywistego problemu, zgodnie z metodyką Problem Solving A3, stanowią 70% czasu szkolenia.

Program szkolenia

Program szkolenia
Problem Solving – skuteczne rozwiązywanie problemów z A3

 1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving
 2. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
 3. Problem Solving a cykl PDCA – podejście procesowe, metoda Kaizen, koncepcja San Gen Shugi
 4. Ewolucja Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Practical Problem Solving, QRQC, Arkusz A3, Metoda 8D, DMAIC)
 5. Wymagania klienta i jego satysfakcja – kim są nasi klienci? Jakie mają wymagania – VOC? Jak im sprostać?
 6. Definiowanie problemu – skąd czerpać informacje o problemie?
 7. Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
 8. Raport A3 – elementy i etapy raportu A3:
  – zidentyfikowanie problemu,
  – zrozumienie obecnej sytuacji,
  – cel – określenie stanu docelowego,
  – analiza przyczynowo – skutkowa,
  – określenie środków zaradczych,
  – plan działań,
  – sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,
  – dalsze działania – standaryzacja
 9. Raport A3 jako narzędzie komunikacji w organizacji
 10. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w Raporcie A3:
  – praca zespołowa,
  – definiowanie problemu – 5W2H,
  – SMART-ne definiowanie celu,
  – mapa procesu,
  – burza mózgów – metoda generowania pomysłów,
  – diagram Ishikawy,
  – metoda 5 Why,
  – analiza Pareto – Lorenza
 11. Metoda A3 – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody A3

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do specyfiki firmy wraz z realizacją warsztatów w formule ON THE JOB.

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Problem Solving – skutecznego rozwiązywania problemów z A3, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Bartek lub Marek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Bardzo dobrze przygotowany trener, prezentujący przypadki z życia wzięte. Dodatkowo szkolenie zahaczało o tematy związane z metodologią, które również były szczegółowo wyjaśnione przez trenera.

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Duża liczba przytoczonych praktycznych przykładów.

Sprawny przekaz, interesujące przykłady, duża porcja wiedzy.

Super przekaz. Trening na przykładach. Teoria i praktyka.

Poznanie metod problem solving z praktycznymi przykładami.

Dobre przykłady, dobrze opowiedziane aby uczestnicy szkolenia zrozumieli.

Ciekawa wiedza, przekazywana w interesujący sposób, ugruntowana ćwiczeniami.

Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera oraz miła atmosfera.

Organizacja, przyjazna sala, kameralne towarzystwo.

Dobra organizacja, szeroka wiedza, praktyka, odpowiadanie na pytania, cierpliwość.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem