single trainning banner

Power Automate

Koszt inwestycjiOd 1490 zł netto / osoba

Microsoft Power Automate (do 2019 roku znany jako Microsoft Flow) to produkt służący do automatyzacji zadań cyklicznych. Jego użytkownicy tworzą system automatyzujący czasochłonne zadania i procesy. Obecnie jest on najbardziej popularnym systemem służącym automatyzacji pracy zarówno w średnich jak i dużych przedsiębiorstwach.  

Power Automate zostało stworzone do automatyzacji procesów i czynności, które do tej pory realizowane były ręcznie – w sposób manualny. Dzięki temu wykonywana praca nie tylko jest wykonywana znacznie szybciej, ale dzięki jej automatyzacji podniesie się nasza wydajność. 

Podsumowując, Microsoft Power Automate jest usługą, dzięki której jesteśmy w stanie zautomatyzować przepływ pracy celem zsynchronizowania plików, gromadzenia danych a także realizacji innych kluczowych zadań. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Power Automate

Głównym celem szkolenia Power Automate jest doprowadzenie do sytuacji, w której uczestnik kursu będzie w stanie ulepszać powtarzalne procesy i czynności w swojej codziennej pracy. W trakcie szkolenia dowiesz się tego jakim narzędziem jest Microsoft Power Automate, do czego służy, w jaki sposób go użytkować, aby przyniosło to namacalne efekty oraz zdobędziesz wiedzę dotyczącą samej konfiguracji tego produktu. Szkolenie oprócz przekazania podstaw teoretycznych ma w znakomitej większości walor praktyczny i warsztatowy. Dzięki temu uczestnicy są w stanie wykonać w przyszłości określone czynności w sposób samodzielny. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • umiejętność wykonania podstawowych przepływów w Power Automate 
 • praktyczna wiedza z zakresu automatyzacji swojej pracy
 • umiejętność ulepszenia powtarzalnych procesów i działań 
 • wiedza z zakresu konfiguracji produktu Power Automate 
 • umiejętność zastosowania logiki automatyzacji procesów 
 • umiejętność integracji z Power Apps 
 • wiedza dotycząca konserwacji 
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kurs Power Automate dedykowany jest osobom, które chciałyby zautomatyzować procesy w swojej pracy a także dokonać ulepszenia powtarzalnych czynności i działań. Nie ma konieczności doświadczenia w Microsoft Power Automate – to w trakcie szkolenia dowiesz się tego jakim jest narzędziem, do czego służy, w jaki sposób go użytkować, aby przyniosło to namacalne efekty oraz zdobędziesz wiedzę dotyczącą samej konfiguracji tego produktu. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Od uczestników oczekiwana jest praktyczna znajomość Office 365. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

W trakcie szkolenia przeprowadzane są warsztaty z zakresu wykonywania podstawowych przepływów, automatyzacji działań i procesów, konfiguracji Power Automate, integracji z Share Point Online, Power Apps czy Microsoft Teams jak również przekazywana jest wiedza dotycząca konserwacji. Największy nacisk kładziony jest na automatyzację pracy, co w rezultacie doprowadza do umiejętności wykonania określonych czynności w sposób samodzielny. 

 

Program szkolenia

Program szkolenia
Power Automate

 1. Podstawowe informacje dotyczące produktu Microsoft Power Automate
  automatyzacja oraz korzyści z niej wynikające 
  funkcje Power Automate 
  interfejs usługi 
 2. Użytkowanie Power Automate 
  nawigacja 
  tworzenie przepływu i jego rodzaje 
  użycie szablonów 
  nawigacja między przepływami 
  edytowanie, publikacja i uruchamianie przepływów  
 3. Logika automatyzacji 
  określanie celu 
  budowa warunków 
  opracowanie przełączników 
  zmienne, wyrażenia, zakres 
  narzędzie apply to each 
  do until 
 4. Integrowanie 
  łączniki 
  połączenie z usługami Web 
  dane lokalne w Power Automate 
 5. Aplikacja mobilna 
  pobieranie aplikacji i logowanie się 
  budowa i administrowanie przepływami 
  tworzenie i administrowanie przyciskami 
  – historia przepływu
        –  udostępnianie
  – eksport/import
  – utrzymywanie przepływu 
 6. Integrowanie Power Automate z:
  Share Point Online 
  Power Apps 
  Microsoft Teams 
 7. Opracowanie własnego case study
  stworzenie przepływów automatyzujących 
  kopiowanie przepływu
  udostępnienie przepływu 
  przepływ w Power Apps
  eksport i import 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie Power Automate wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs Power Automate ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. W trakcje zajęć uczestnicy opanują wiedzę z zakresu wykonywania podstawowych przepływów, automatyzacji działań i procesów, konfiguracji Power Automate, integracji z Share Point Online, Power Apps czy Microsoft Teams jak również przekazywana jest wiedza dotycząca konserwacji. Największy nacisk kładziony jest na automatyzację pracy, co w rezultacie doprowadza do umiejętności wykonania określonych czynności w sposób samodzielny. 

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Adam. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem