single trainning banner

Szkolenie Lider zespołu produkcyjnego - trening kompetencji dla mistrzów i brygadzistów

Koszt inwestycji990 zł netto / osoba

Osoba obejmująca stanowisko lidera zespołu produkcyjnego, poza doświadczeniem i wiedzą z tego zakresu, powinna posiadać kompetencje miękkie i odpowiednie cechy charakteru. Kompetencje miękkie to uniwersalne umiejętności, które przydają się w każdym zawodzie i znacznie ułatwiają pracę z innymi ludźmi. Są to nie tylko indywidualne cechy dobrego przywódcy, takie jak: asertywność, zarządzanie sobą w czasie, pewność siebie oraz radzenie sobie w sytuacjach stresujących i samomotywacja. Istotne są także umiejętności interpersonalne: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i pracy w grupie, zdolności perswazyjne, motywowanie innych, podział zadań. Liderzy zarządzają określonym zespołem ludzi, dlatego też ważne, by bez większych przeszkód radzili sobie z wydawaniem poleceń w sposób jasny, ale również stanowczy.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lider zespołu produkcyjnego - trening kompetencji dla mistrzów i brygadzistów

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy, a przede wszystkim praktycznych sposobów postępowania, w konkretnych sytuacjach, związanych z zarządzaniem podległym zespołem produkcyjnym.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Umiejętność kierowania zespołem.
 • Znajomość metod organizacji pracy zespołu produkcyjnego.
 • Znajomość metod skutecznej komunikacji z zespołem.
 • Znajomość narzędzi motywowania zespołu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Osoby, które zarządzają pracą zespołów produkcyjnych lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.

Program szkolenia

Program szkolenia
Lider zespołu produkcyjnego - trening kompetencji dla mistrzów i brygadzistów

Moduł I
Rola i zadania mistrza oraz brygadzisty w organizacji:

 1. Przywództwo w nowoczesnej organizacji produkcyjnej
 2. Umiejętności niezbędne w zakresie kierowania zespołem
 3. Znaczenie autorytetu i zasady jego budowy
 4. Diagnoza potencjału w zakresie kierowania zespołem

Moduł II
Zespół produkcyjny w akcji:

 1. Specyfika zespołów produkcyjnych
 2. Fazy rozwoju zespołu
 3. Role zespołowe
 4. Style kierowania i ich dobór
 5. Metody organizacji pracy zespołu produkcyjnego

Moduł III
Komunikacja narzędziem zarządzania:

 1. Eksperyment komunikacyjny, czyli jak wygląda proces komunikacji?
 2. W jaki sposób spostrzegamy otaczający nas świat?
 3. Bariery w procesie komunikacji
 4. Elementy skutecznej komunikacji
 5. Techniki wywierania wpływu w procesie komunikacji

Moduł IV
Motywacja zespołu produkcyjnego:

 1. Teorie motywacji
 2. Strategie motywacji zespołu produkcyjnego
 3. Najczęstsze błędy w procesie motywacji
 4. Instrumentarium motywacyjne mistrza i brygadzisty

Moduł V
Skrzynka narzędziowa mistrza i brygadzisty:

 1. Delegowanie zadań
 2. Udzielanie pochwał i nagradzanie
 3. Rozmowy korygujące, karanie
 4. Rozmowy rozwojowe i ocena okresowa
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Lider zespołu produkcyjnego – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

8 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Jakub. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Zebranie wszystkich materiałów w całość i systematyczne zwiększanie zakresu szkolenia na wyższy poziom trudności.

Oparte na dowodach, treści merytoryczne.

Dużo ćwiczeń, nieustannie byłem zaangażowany w tematykę.

Bardzo ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wiele materiałów, angażowanie wszystkich uczestników do działania.

Komunikacja i otwartość trenera.

Trener dobrze wyjaśnia trudne kwestie szkolenia.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem