single trainning banner

Szkolenie Lean Manager Black Belt

Koszt inwestycji9990 zł netto / osoba

Szukasz kompleksowych szkoleń Lean? Chciałbyś zdobyć wielopłaszczyznową wiedzę i umiejętności prowadzone podczas warsztatowych szkoleń? Chcesz zrealizować projekt Lean – być może Twój pierwszy w życiu? Dobrze trafiłeś/aś! Przygotowaliśmy dla Ciebie program rozwojowy Lean – dostępny na dwóch poziomach: Lean Expert Green BeltLean Manager Black Belt. Na tej stronie dowiesz się więcej o jednym z nich.

Kompleksowy program rozwojowy Lean Manager Black Belt został oparty na sprawdzonych światowych standardach oraz dobrych praktykach w zakresie optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów. Program rozwojowy został opracowany przez praktyków Lean Management w oparciu o model kompetencji jakimi musi się wykazać personel i organizacja w zakresie Lean Management.

Program rozwojowy, szkolenia i warsztaty prowadzone są przez praktyków Lean Management, specjalistów z zakresu Problem Solving i ekspertów Lean Six Sigma, posiadających duże doświadczenie w prowadzeniu projektów doskonalących, przeprowadzaniu procesów zmian i implementacji poszczególnych metod szczupłego zarządzania i rozwiązywania problemów.

W programie Lean Manager Black Belt uczestnicy realizują projekt doskonalący Lean, uczą się budować zespoły ciągłego doskonalenia i kierować nimi oraz trwale utrzymywać zmiany.

Program dostępny na dwóch poziomach:

 1. Lean Expert Green Belt
 2. Lean Manager Black Belt

 

Cykl szkolenia Lean Manager Black Belt

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Manager Black Belt

Nasz rozwijający program skupia się na zdobywaniu dogłębnej wiedzy z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania, które mają na celu optymalizację procesów w przedsiębiorstwach. Nasi uczestnicy stają się ekspertami w dziedzinie Lean Management na poziomie Black Belt, wyposażeni w narzędzia Lean, Kaizen i Problem Solving, które potrafią sprawnie wykorzystać w praktyce. To oznacza, że nie tylko rozumieją te koncepcje, ale także znają ich zalety i potrafią je zastosować w swoich miejscach pracy. Lean Manager Black Belt zostaje przygotowany do wdrożenia i prowadzenia projektów z zakresu optymalizacji, doskonalenia procesów i wdrażania strategii Lean Management.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie i umiejętność zastosowania w zaawansowanym stopniu pryncypiów Lean Management, narzędzi Lean, Kaizen, PDCA, Problem Solving i Metody A3.
 • Nabycie umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, m.in. identyfikowanie marnotrawstwa (muda) i wartości dodanej w procesie, identyfikowanie obszarów do poprawy, mapowanie procesów, rozwiązywanie zaistniałych problemów.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności rozwiązywania złożonych problemów.
 • Umiejętność wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności i krytycznego oceniania posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie kompleksowych umiejętności metodyczno-interpersonalnych, pozwalających na skuteczną komunikację, nadzór i efektywne zarządzanie zespołami podczas realizacji projektów doskonalących Lean.
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności tworzenia zespołów, kształtowania odpowiednich postaw wśród pracowników przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie do wdrożenia i prowadzenia projektów z zakresu optymalizacji, doskonalenia procesów i wdrażania strategii Lean Management.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Program jest skierowany do obecnych i przyszłych ekspertów zajmujących się optymalizacją procesów oraz ciągłym doskonaleniem, liderów zespołów rozwiązywania problemów, pracowników działów zajmujących się zapewnieniem jakości, ciągłym doskonaleniem, doskonałością procesów, kadry kierowniczej na różnych szczeblach, inżynierów zajmujących się produktami i procesami, a przede wszystkim do osób zainteresowanych rozwojem osobistym i wyższymi zarobkami oraz doskonaleniem procesów, struktur organizacyjnych i przedsiębiorstw. Dzięki swojej elastyczności program Lean Management Black Belt jest dostosowany zarówno do specjalistów działających w ramach procesów produkcyjnych, jak i biznesowych (usługowych).

projekt zaliczeniowy

PROJEKT DOSKONALĄCY LEAN

Uczestnicy realizują własne projekty na podstawie wybranego sposobu rozwiązywania problemów: Metodę RAZ-DWA-TRZY, PDCA-Kaizen lub Metodę A3 opierając analizy na case study lub prowadząc projekt we własnym przedsiębiorstwie.

Postępy projektów są na bieżąco monitorowane i nadzorowane przez eksperta i opiekuna merytorycznego.

Dzięki opiece mentora i coacha w trakcie sesji oraz po każdej z nich, otrzymują niezbędne wsparcie podczas przeprowadzanych analiz własnych w ramach realizowanych konsultacji projektowych face to face (6h) i indywidualnych konsultacji projektowych realizowanych online (3h).

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy prezentują uzyskane rezultaty w ramach realizowanych projektów doskonalących (sesja online).

certyfikaty

CERTYFIKAT

Szkolenie zakończone jest podwójną Certyfikacją LQcert. Uczestnicy otrzymują Certyfikaty:

 • Lean Manager Black Belt
 • Lean and Continuous Improvement Manager
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 80 godzin – 10 dni szkoleniowych.
Moduł 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 – Lean Manager Black Belt – trwa 10 dni.

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol, Jakub lub Bartosz – sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA Lean Manager Black Belt

Strategia Lean Management
Audyt procesowy
Budowa zespołów
Rozwiązywanie problemów
Wdrażanie zmian
Symulacja Lean
Utrzymanie zmiany
Obrona projektów
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Spodobała mi się jakość przygotowanych prezentacji, animacji. Analizowane przypadki były ciekawe i pozwalały zastosować praktycznie przekazaną teorię.

Dużo różnorodnych możliwości podejścia do zagadnień.

Duża wiedza prowadzącego przekazana uczestnikom, jasne i klarowne zadania.  

Warsztatowe podejście.

Wszystkie zagadnienia wytłumaczone bardzo jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

Przejrzystość przekazywanej wiedzy. Usystematyzowana wiedza prowadzącego.

Dużo praktycznych zadań.

 

Rzeczowo, dobre tempo; wyjaśnianie zagadnień; ciekawe przykłady; dobre ćwiczenia.

Praktyka połączona z doświadczeniem i możliwością testowania teorii w ćwiczeniach.

Praktyczne przykłady i energia.

Przygotowanie merytoryczne.

Przejście przez metody od początku do końca.

Praktyczne przykłady podczas szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem