single trainning banner

Szkolenie Lean Expert Green Belt

Koszt inwestycji4990 zł netto / osoba

Jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu Oferujemy kompleksowe szkolenia, które zapewnią Ci wszechstronną wiedzę i umiejętności!

Wybierz swój poziom

Nasz program rozwojowy skupia się na dwóch poziomach: Lean Expert Green Belt i Lean Manager Black Belt. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pierwszym z tych poziomów, to jesteś tu właśnie, gdzie powinieneś być.

Lean Expert Green Bell – program dla Ciebie

Jest to program rozwojowy, który opiera się na międzynarodowych standardach i najlepszych praktykach związanych z optymalizacją i ciągłym doskonaleniem procesów. Nasi eksperci stworzyli ten program, uwzględniając kluczowe kompetencje, jakie kadra i organizacja muszą posiadać.

Zaufaj doświadczonej kadrze

Nasi instruktorzy to praktycy, specjaliści w dziedzinie rozwiązywania problemów oraz eksperci Lean Management. Posiadają oni bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów doskonalących, wprowadzaniu zmian w procesach i wdrażaniu technik oraz rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem! Rozwijaj swoje umiejętności razem z nami!

Program dostępny na dwóch poziomach:

  1. Lean Expert Green Belt
  2. Lean Manager Black Belt

 

Cykl szkolenia Lean Expert Green Belt

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Lean Expert Green Belt

Celem programu rozwojowego jest nabycie wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania w zakresie optymalizacji procesów. Uczestnik poznaje w zaawansowanym stopniu pryncypia Lean Management, narzędzia Lean, Kaizen i Problem Solving, które z powodzeniem potrafi zastosować w przedsiębiorstwie. Nabywa umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, potrafi m.in: identyfikować marnotrawstwa (muda) i wartość dodaną w procesie, identyfikować obszary do poprawy, mapować procesy i rozwiązywać zaistniałe problemy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

  • Znajomość i umiejętność zastosowania w zaawansowanym stopniu imperatyw Lean Management, narzędzi Lean, Kaizen, PDCA, Problem Solving i Metody A3.
  • Zdobycie umiejętności diagnozowania i usprawniania procesów, m.in. identyfikowanie marnotrawstwa (muda) i wartości dodanej w procesie, identyfikowanie obszarów do poprawy, mapowanie procesów, rozwiązywanie zaistniałych problemów.
  • Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania złożonych problemów.
  • Umiejętność sprawnego wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce i poddawania ocenie posiadanej wiedzy.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Kierowany jest do obecnych jak i przyszłych ekspertów ds. optymalizacji procesów i ciągłego doskonalenia, liderów zespołów rozwiązywania problemów, pracowników działów zapewnienia jakości, continuous improvement, process excellence, kadry kierowniczej wysokiego i średniego szczebla, inżynierów produktu i procesu, a przede wszystkich dla osób zainteresowanym rozwojem własnym, nową ścieżką kariery zawodowej i doskonaleniem procesów, struktur organizacyjnych i przedsiębiorstw. Z racji swojej elastyczności programowej, kierowany jest zarówno do specjalistów działających w ramach procesów produkcyjnych jak i biznesowych (usługowych).

projekt zaliczeniowy

PROJEKT DOSKONALĄCY LEAN

Istnieje możliwość realizacji własnych projektów na podstawie wybranego sposobu rozwiązywania problemów: Metodę RAZ-DWA-TRZY, PDCA-Kaizen lub Metodę A3 opierając analizy na case study lub prowadząc projekt we własnym przedsiębiorstwie.

Postępy projektów są na bieżąco monitorowane i nadzorowane przez eksperta i opiekuna merytorycznego.

Dzięki opiece mentora i coacha w trakcie sesji oraz po każdej z nich, otrzymują niezbędne wsparcie podczas przeprowadzanych analiz własnych w ramach realizowanych konsultacji projektowych face to face (4h)*.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy prezentują uzyskane rezultaty w ramach realizowanych projektów doskonalących (sesja online).

 

*Możliwość dokupienia dodatkowych konsultacji online

certyfikaty

Certyfikat

Szkolenie zakończone jest podwójną Certyfikacją LQcert.  Uczestnicy otrzymują Certyfikaty:

  • Lean Expert Green Belt
  • Lean and Continuous Improvement Expert
forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.
Wykorzystywana jest także platforma e-learningowa.
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do dodatkowych materiałów i szablonów gotowych do wykorzystania.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 48 godzin – 6 dni szkoleniowych.
Moduł I + II + IV + V – Lean Expert Green Belt – trwa 6 dni.

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek, Karol, Jakub lub Bartosz – sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

PROGRAM SZKOLENIA Lean Expert Green Belt

Strategia Lean Management
Audyt procesowy
Rozwiązywanie problemów
Wdrażanie zmian
Rozwiń wszystko

Opinie uczestników

Wiele materiałów oraz case’ów przygotowanych na realnych i prawdziwych danych, co pozwala na lepsze zrozumienie zagadnień.

Duża wiedza prowadzącego przekazana uczestnikom, jasne i klarowne zadania.

Warsztatowe podejście.

Możliwość poznania różnych modeli i metod; omawiane wspólnie ćwiczenia praktyczne; wiedza prowadzącego.

Zadania i praktyka, a nie tylko teoria.

Wszystkie zagadnienia wytłumaczone bardzo jasno. Nie było problemu z wyjaśnieniem nawet tych trudniejszych tematów.

 

Dokładnie omówione zagadnienia.

Wysokie kompetencje prowadzącej. Wysokiej jakości materiały (prezentacje i animacje).

Luźna atmosfera; ciekawe materiały i case’y; praca zespołowa; nie ma presji.

Jasny przekaz i wymiana oraz dzielenie się doświadczeniem.

Wiedza przekazywana w sposób przystępny i zrozumiały.

Praca w grupach; action learning.

Kontakt z grupą; dużo ćwiczeń.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem