single trainning banner

MS SQL Server – podstawy i optymalizacja zapytań

Koszt inwestycjiOd 1500 zł netto / osoba

Microsoft SQL Server jest to system stworzony do zarządzania bazą danych. Pozwala na kreację i administrowanie obiektami dwuwymiarowymi, które pod względem swojej budowy przypominają tabele. MS SQL Server jest przydatny w kwestii systemowego zarządzania oraz automatyzacji wielu zadań. System ten opiera się na pracy w architekturze klient – serwer, w związku z czym wszystkie jego składniki działają autonomicznie. System ten pozwala jego użytkownikowi na pozyskiwanie, przeróbkę i analizę danych a co istotne również na tworzenie raportów.  

Podstawą tego systemu jest usługa serwera, która przyjmuje zadania związane z obsługą i utrzymaniem baz danych a każde wdrożenie opiera się o fundament silnika bazy danych.  

Warto zaznaczyć, że MS SQL Server możemy użyć jako instrumentu do nauki języka SQL. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
MS SQL Server – podstawy i optymalizacja zapytań

Celem szkolenia Microsoft SQL Server jest nauka projektowania bazy danych z Management Studio i T-SQL.  Nauczysz się w jaki sposób właściwie skonfigurować serwer baz danych oraz jak stworzyć odpowiednie procedury do monitorowania danych komponentów. W czasie kursu Microsoft SQL Server zapoznasz się z tym jak wykonać pełną ścieżkę tworzenia baz danych, począwszy od instalacji oprogramowania, przez zbiór danych i pracę na nich, aż po działania z bazą w różnych środowiskach. Szkolenie przygotuje Cię do tego, abyś potrafił wyszukać, stworzyć oraz zmodyfikować nieuporządkowane informacje w bazie danych, jak również właściwie zdiagnozować powód problemów wydajnościowych w pracy MS SQL Server. 

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • umiejętność zbierania informacji 
 • zapoznanie się z głównymi regułami pracy z relacyjnymi bazami danych 
 • umiejętność projektowania bazy danych z Management Studio i T-SQL 
 • umiejętność właściwego skonfigurowania serwera baz danych 
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania, stworzenia oraz zmodyfikowania nieuporządkowanych informacji w bazie danych 
 • wiedza z zakresu prawidłowej konfiguracji serwera 
 • umiejętność z zakresu wychwytywania i identyfikacji tzw. Bottleneck, czyli wąskiego gardła 
 • wiedza dotycząca podwyższenia wydajności działania bazy danych
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Szkolenie dedykowane jest tym wszystkim, którzy w swojej pracy spotykają się z szeroko pojętą analizą danych, na przykład w MS Excel czy Access i chcą poszerzyć swoje umiejętności z zakresu przetwarzania, przechowywania danych jak również z zakresu diagnostyki i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością MS SQL Server. 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Od uczestników wymagana jest znajomość MS Windows, jak również podstaw obsługi MS SQL Server oraz języka T-SQL. 

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Podczas szkolenia przeprowadzane są warsztaty z zakresu projektowania i konfiguracji bazy danych. Spora uwaga poświęcona jest wyszukiwaniu, stworzeniu oraz zmodyfikowaniu nieuporządkowanych informacji w bazie danych, jak również właściwej diagnostyce problemów wydajnościowych w pracy MS SQL Server. 

Program szkolenia

Program szkolenia
MS SQL Server – podstawy i optymalizacja zapytań

 1. Microsoft SQL Server – informacje wprowadzające 
  – k
  onfiguracja usługi SQL Server
  – konfiguracja środowiska SQL Server
  – monitoring funkcjonowania SQL Server 
 2. SQL Server Management Studio 
 3. Język Transact-SQL (T-SQL)
 4. Widoki Systemowe 
 5. Funkcje wbudowane, agregujące i grupowanie 
 6. Typy danych i ich konwersja 
 7. Optymalizator zapytań i analiza planu zapytania 
 8. Monitoring użycia zasobów dyskowych, procesorów 
 9. Operacje na zbiorach i łączenia tabel 
 10. Manipulowanie i zarządzanie danymi 
 11. Monitorowanie wydajności (Query Store) 
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie MS SQL Server – podstawy i optymalizacja zapytań wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Kurs MS SQL Server – podstawy i optymalizacja zapytań w Lynsky Solutions ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami, co pozwala na maksymalizację efektywności szkolenia. W trakcie zajęć uczestnicy opanowują działania z zakresu projektowania i konfiguracji bazy danych. Dowiedzą się również w jaki sposób najpierw wyszukać a następnie stworzyć oraz zmodyfikować informacje.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Piotr. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Trener jest osobą, która ewidentnie zna się na rzeczy.
Wszystko skrupulatnie zaplanowane.
Dobry balans – wykład vs warsztat praktyczny.

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągła dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia.

Jasno przekazywana wiedza, dobra organizacja czasu pracy trenera.

Wykorzystam wiedzę praktyczną w pracy zawodowej.

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Praktyczne zastosowanie wiedzy; indywidualne podejście.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem