Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Program szkolenia  - Narzędzia IATF 16949: SPC, MSA

korzysci       

Cel szkolenia

Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie metod statystycznego sterowania procesami oraz analizy systemów pomiarowych. Uczestnicy dowiadują się jak oceniać zdolność procesu, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu - względem granic specyfikacji, a także oceniać systemy pomiarowe i sprawować nad nimi nadzór.

uczestnicy

Profil uczestników

Inżynierowie i specjaliści ds. jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, brygadziści, liderzy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką SPC oraz MSA.

korzysci

Korzyści z uczestnictwa

 • Wiedza z zakresu SPC i MSA
 • Zrozumienie sposobu działania kart kontrolnych
 • Umiejętność oceny zdolności procesu
 • Umiejętność badania powtarzalności i odtwarzalności
 • Umiejętność oceny systemu pomiarowego
 • Umiejętność praktycznego zastosowania SPC i MSA w przedsiębiorstwie 

program szkolenia    

Program szkolenia

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
1. SPC a współczesne systemy zarządzania jakością – rola i znaczenie
2. Zmienność procesów i ich tolerancja - wpływ na parametry wyrobów.
3. Pojęcia procesu stabilnego i rozregulowanego
4. Typy danych - dane mierzalne i atrybutywne
5. Podstawowe statystyki w SPC – statystyczny opis tendencji centralnej i zmienności procesu oraz metody prezentacji graficznej zmienności (box-whisker, histogram, scatterplot itp. )
 • Podstawowe statystyki w SPC - ćwiczenia
6. Rozkłady statystyczne – analiza rozkładu normalnego, badanie normalności rozkładu
 • Rozkłady statystyczne - ćwiczenia
7. Zdolność procesu:
 • Badanie zdolności procesu i maszyn.
 • Wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk
 • Wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja.
 • Zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (ppm)
8. Karty kontrolne:
 • Zasady funkcjonowania
 • Konstrukcja kart kontrolnych
9. Typy kart kontrolnych (dla cech mierzalnych i atrybutywnych) .
 • Zastosowanie kart kontrolnych (karta X – średnie i R, karta X – średnie i S, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u)).
10. Dobór kart kontrolnych – metody próbkowania (wielkość i częstość) 
11. Interpretacja uzyskanych za pomocą kart kontrolnych wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).
12. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych
13. Analiza wybranych przypadków klasycznych i szczególnych sytuacji w procesie
14. Zasady wdrażania metod SPC
MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
1. Wprowadzenie do MSA
 • znaczenie danych,
 • zmienne pomiarowe
 • skale pomiarowe
2. Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zmienność procesu - niedokładność pomiarów i zmienność w procesach 
3. Przygotowanie systemu zbierania danych i planu pomiaru
4. Błędy pomiaru - (bias, liniowość, stabilność, powtarzalność, odtwarzalność)
 • bias
 • liniowość
 • stabilność
 • powtarzalność
 • odtwarzalność
 • wyznaczanie innych wskaźników dla systemu pomiarowego
5. Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego
 • Gage R&R dla cech mierzalnych
 • Gage R&R dla cech atrybutywnych
6. Zdolność urządzenia pomiarowego - wskaźniki Cg i Cgk
7. Sposoby doskonalenia systemu pomiarowego

forma szkolenia    

Forma szkolenia

Szkolenie ma formę warsztatów, jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz  ćwiczeń praktycznych.

czas trwania

Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 16 godzin -  2 dni po 8 godzin.

certyfikat     

Certyfikat

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat wydawany przez LQcert: Specjalista ds. SPC i MSA

cena obejmuje

    

Koszt inwestycji

1390 zł netto

         

W cenę wliczono

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe


 Terminy szkolen Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu

Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5