Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenia FMEA w Krakowie

Szkolenie FMEA procesu w praktyce - analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.
Dzięki metodzie PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) możemy ciągle doskonalić proces poprzez poddawanie go kolejnym analizom i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nowe pomysły ulepszające właściwości wyrobu. PFMEA jest wykorzystywane do procesów o różnym stopniu złożoności zarówno w produkcji masowej jak i jednostkowej.
FMEA popularność zyskała dzięki włączeniu ją w wymagania AIAG w branży motoryzacyjnej.
Szkolenie jest realizowane według wytycznych AIAG - FMEA 4 edycja.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody pFMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.


Profil uczestników:

Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA , pracownicy firm wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA.


Ćwiczenia praktyczne:

Szkolenie organizowane jest w formie praktycznych warsztatów, dzięki którym na każdym etapie szkolenia podawane są konkretne rozwiązania możliwych do wystąpienia problemów. Ćwiczenia obejmują następujące etapy:

 • skuteczna praca zespołu FMEA,
 • szacowanie czynników ryzyka,
 • określanie wad, przyczyn i rodzajów kontroli w zależności od scenariusza,
 • analiza przypadków dla rzeczywistych analiz FMEA przeprowadzonych w różnych organizacjach,
 • planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących a ich wpływ na czynniki ryzyka,
 • kompletne wykonywanie pFMEA na podstawie symulowanego procesu z wykorzystaniem technik wspomagających (praca zespołowa w małych grupach).

Program szkolenia:

1. FMEA - zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA)
2. Budowa zespołu FMEA
3. Rodzaje FMEA:
    - FMEA konstrukcji (dFMEA)
    - FMEA procesu (pFMEA)
4. Etapy przeprowadzania analizy pFMEA (FMEA procesu)
5. Przygotowywanie danych wejściowych do pFMEA
6. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA (mapa procesu, diagram Ishikawy, 5Why, analiza Pareto-Lorenza)
7. Analiza jakościowa wad
    - Formułowanie wad
    - Szukanie przyczyn wad
    - Badanie skutków wad
    - Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention)
7. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition):
    - R (Częstość - Ryzyko wystąpienia - Occurrence),
    - W (Wykrywalność - Detection)
    - Z (Znaczenia wady dla klienta - Szkodliwości - Severity), 
8. Analiza ilościowa wad:
    - Oszacowanie czynników ryzyka
    - Wyznaczenie krytyczności wad
    - Wyznaczanie współczynnika RPN
9. Działania doskonalące/naprawcze- plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami
10. Podsumowanie, pytania i test

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują unikalny, numerowany, rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. FMEA procesu wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia:

Szkolenie pFMEA ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz  ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 16 godzin -  2 dni po 8 godzin.

Koszt inwestycji:

1090 zł netto/osoba


W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkolen Terminy szkoleń Zapisz sie ikona Zapisz się na szkolenie
 
 • 22-23 luty 2018, Kraków
 • 9-10 kwiecień 2018, Kraków
 • 11-12 czerwiec 2018, Kraków
 • 6-7 wrzesień 2018, Kraków
 • 8-9 pażdziernik 2018, Kraków
 • 3-4 grudzień 2018, Kraków     

   Sprawdź termin w terminarzu szkoleń
  Pobierz formularz zapisu


Sprawdź termin szkolenia FMEA procesu w praktyce

Zapisz się na szkolenie FMEA przez formularz zgłoszeniowy 


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


 
Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5