Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie WCM - World Class Manufacturing

World Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej to zintegrowany model zarządzania, bazujący na systemie TPS (Toyota Production System) oraz koncepcji Lean Manufacturing. Założeniem modelu jest ciągłe doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności.


Cel szkolenia:

Poznanie modelu zarządzania WCM - World Class Manufacturing oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi wykorzystywanych w World Class Manufacturing.


Profil uczestników:

Pracownicy przedsiębiorstw z wdrożonym lub planowanym wdrożeniem World Class Manufacturing oraz wszyscy zainteresowani tematyką WCM.

Korzyści ze szkolenia :

  • Znajomość modelu koncepcji WCM
  • Znajomość zasad działania modelu WCM, określanie celów i stosowanie KPI
  • Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi Lean Manufacturing oraz technik analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w koncepcji WCM

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do WCM
2. Bazowe koncepcji World Class Manufacturing:
2.1.TIE - Total Industrial Engineering
2.2. TQC - Total Quality Control
2.3. TPM - Total Productive Maintenance
2.4. JIT - Just In Time
3. Model, cele WCM, filary techniczne i zarządcze
4. Kryteria ustalania celów zgodnie z metodologią WCM
4.1.Model SMART
4.2. Matryca celów PQCDSME
5. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI i ich rola w metodologii WCM.
6. Master Plan procesu wdrażania metodologii WCM w organizacji.
7. Poziomy zaawansowania wdrożenia metodologii WCM.
8. Korzyści dla organizacji z wdrożenia metodologii WCM.
9. Narzędzia Lean Manufacturing wykorzystywane w metodologii WCM: 5S, Zarządzanie Wizualne, Poka Yoke, Kaizen, SMED, Praca standaryzowana, OPL
10. Techniki analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii WCM: 5Why, 5W+2H, Pareto, diagram Ishikawy, mapa procesu, Kaizen Blitz, Kobetsu Kaizen, VSM, QFD, FMEA, diagram SIPOC.


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat wydawany przez LQcert potwierdzający uzyskane podczas szkolenia kompetencje.


Forma szkolenia:

Wykłady + ćwiczenia


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 8 godzin -  1 dzień


Koszt inwestycji:

1090 zł netto/osoba


W cenę wliczono:

  • Udział w szkoleniu
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Certyfikaty
  • Obiady
  • Przerwy kawowe

Terminy szkolen  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

9 kwiecień 2018, Kraków
26 październik 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5