Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Lean Office

Filozofia Lean Management z racji swojej uniwersalności zastosowanie znajduje nie tylko w obszarach produkcyjnych, lecz także w biurowych. Narzędzia Lean Management zastosowanie w procesach administracyjnych pozwalają na lepszą organizację pracy oraz skuteczną eliminację strat z procesów.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodę Lean Office i uczą się praktycznego zastosowania narzędzi Lean Management stosowanych w obszarach biurowych.


Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy z zakresu stosowania filozofii Lean w obszarach biurowych oraz umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi Lean Management w biurze.

Profil uczestników:

Osoby chcące doskonalić procesy biurowe i administracyjne z wykorzystaniem narzędzi Lean Management, pracownicy biurowy przedsiębiorstw z wdrożonym Lean Manufacturing, wszyscy zainteresowani tematyką Lean Office.

Korzyści ze szkolenia :

  • Zrozumienie zastosowania filozofii Lean w procesach biurowych
  • Umiejętność identyfikowania strat w procesach biurowych
  • Umiejętność wdrożenia i praktycznego stosowania narzędzi Lean Office
  • Umiejętność usprawniania procesów administracyjnych

Program szkolenia Lean Office:

1. Wprowadzenie do Lean Office
2. Przegląd narzędzi Lean Management
3. Triada strat: muda, mura, muri i ich identyfikacja
   • Marnotrawstwo
   • ĆWICZENIE 1 – Identyfikacja wartości dodanej w procesie
   • Przeciążenie
   • Nierównomierność
4. 5S – organizacja stanowiska pracy
   • Analiza sytuacji na stanowisku pracy,
   • Selekcja: segregacja i wybór,
   • Systematyka: porządek i ograniczenia,
   • Sprzątanie: czyszczenie i kontrola,
   • Standaryzacja: wypracowanie standardów i komunikacja,
   • Samodyscyplina: utrzymanie osiągniętych wyników,
   • ĆWICZENIE 2 – Organizacja stanowiska pracy
   • ĆWICZENIE 3 – Idea tworzenia standardów
   • Audyt 5S
5. Zarządzanie wizualne
   ĆWICZENIE 4 – Tworzenie standardów wizualnych
6. Praca standaryzowana
   ĆWICZENIE 5 – Tworzenie standardu pracy
7. Kaizen – japońska idea ciągłego doskonalenia
8. System ssący w biurze
9. Mapowanie strumienia wartości w obszarach biurowych
   • ĆWICZENIE 6 – Tworzenie mapy strumienia wartości
10. Narzędzia rozwiązywania problemów: Burza mózgów, mapa myśli,5Why, Diagram Ishikawy
   • ĆWICZENIE 7 – rozwiązywanie problemu przy użyciu metody 5 Why oraz Diagramu Ishikawy


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista Lean Office potwierdzający kompetencje uzyskane podczas szkolenia Lean Office wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia:

Warsztaty, połączenie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 8 godzin -  1 dzień


Koszt inwestycji:

700 zł netto/osoba


W cenę wliczono:

  • Udział w szkoleniu
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Certyfikaty
  • Obiady
  • Przerwy kawowe

Terminy szkolen  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

24 styczeń 2018, Kraków
25 kwiecień 2018, Kraków
7 czerwiec 2018, Kraków
19 wrzesień 2018, Kraków
28 listopad 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5