Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Koordynator Kaizen

Kaizen polega na doskonaleniu procesów, które najpierw należy rozebrać „na części”. Istotą Kaizen jest ciągłe doskonalenie – wprowadzanie niewielkich stopniowych zmian w procesach, które w dłuższym okresie czasu wpływają na wyniki firmy.
Głównym celem Kaizen jest eliminowanie strat i braków powstających w procesach. Dąży się do sytuacji, w której czas pracy pracownika przeznaczony jest tylko i wyłącznie do generowania wartości dodanej produktu.
Podstawą działania, według kaizen, jest zastosowanie cyklu PDCA. Cykl PDCA (Plan, do, check, act) wymusza ciągłe doskonalenie, krytyczne spojrzenie na stan obecny i poszukiwanie nowych, wyższych standardów. Inicjatorem kolejnych cyklów PDCA jest kierownictwo, stawiające przed pracownikami nowe, ambitne cele.
Wszyscy pracownicy według metodologii Kaizen powinni być blisko GEMBA (oznacza realne miejsce, w którym tworzona jest wartość np. hala produkcyjna, biuro) czyli blisko procesów i odpowiadać za ich doskonalenie.


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania w przedsiębiorstwie filozofii Kaizen.


Profil uczestników

Szkolenie kierowane jest do wszystkich koordynatorów Kaizen, pracowników odpowiedzialnych za Kaizen, pracowników przedsiębiorstw z wdrożonym Lean Manufacturing, pracowników działów jakości, inżynierów produktów, procesów, pracowników produkcyjnych oraz wsstkich zainteresowanych tematyką Kaizen.


Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 •  Znali metodologię KAIZEN oraz Lean Manufacturing
 •  Potrafili identyfikować straty w procesach
 •  Potrafili stosować cykl PDCA w ciągłym doskonaleniu procesów
 •  Potrafili dopasować i zastosować narzędzia Kaizen do eliminacji poszczególnych strat

Program wszkolenia:

1. Co to jest Kaizen?
2. Kaizen w metodologii Lean Manufacturing
3. Wartość dodana i niedodana
4. Rodzaje strat/marnotrawstw i ich charakterystyka
5. Kaizen jako sposób rozwiązywania problemów
6. Cykl PDCA – etapy ciągłego dkosnoalenia
7. Wdrażanie Kaizen w przedsiębiorstwie:

 •  Powołanie zespołów Kaizen
 •  Przydzielenie odpowiedzialności pracownikom, kierowników, liderom itd.
 •  Warsztaty Kaizen
 •  Wprowadzanie udoskonaleń

8. Narzędzia i metody stosowane w Kaizen:

 •  5S
 •  Zarządzanie wizualne
 •  Mapa strumienia wartości
 •  TPM
 •  SMED

9. Standaryzacja
10. Korzyści ze stosowania Kaizen


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. Kaizen wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia:

Szkolenie jest  połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.


Czas trwania szkolenia:

Warsztaty trwają  7 godzin – 1 dzień


Koszt inwestycji:

650 zł netto/osoba


W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe

Terminy szkolen  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

15 styczeń 2018, Kraków
26 marzec 2018, Kraków
11 czerwiec 2018, Kraków
21 wrzesień 2018, Kraków
16 listopad 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

Kliknij i pobierz formularz zapisu

Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Sprawdź termin i cenę: Koordynator Kaizen

Zapisz się na Koordynator Kaizen


 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5