Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Leadership - skuteczny przywódca

Szkolenie Leadership - skuteczny przywódca

Jak efektywnie komunikować się z podwładnymi, kolegami oraz przełożonymi? Co zrobić w sytuacji, kiedy pracownik nie wykona poprawnie zleconego zadania? Jak wyrażać się w sposób jasny i otwarty, dbając o zaspokojenie własnych potrzeb? Za co karać, a za co nagradzać?
Odpowiedzią na powyższe pytania jest asertywna postawa w relacjach z pracownikami. Są to cechy dojrzałego przywódcy, pozwalające efektywnie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Umiejętność jasnego stawiania granic pozwala zwiększać jakość wykonywanych zadań, jednocześnie sprzyja dobrej atmosferze i owocnej współpracy w zespole.


Cel szkolenia :

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych narzędzi zarządzania zespołem poprzez trening umiejętności interpersonalnych z zakresu komunikacji oraz budowania pewności siebie. W szczególności szkolenie ukierunkowane jest na dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenie sobie w trudnych sytuacjach, stawiania granic, udzielania informacji zwrotnych oraz egzekwowania poleceń.


Profil uczesnitków:

Trening dedykowany jest osobom, które od niedawna zarządzają zespołem pracowników, przygotowują się do objęcia stanowiska kierowniczego bądź powierzono im zarządzanie projektami.


Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

 • znają narzędzia zarządzania zespołem,

 • znają metody efektywnej komunikacji,

 • potrafią egzekwować wykonanie polecenia,

 • potrafią stosować system zachęt i kar w celu skutecznego kierowania zespołem.


Program szkolenia:

MODUŁ I: 
Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania

1. Model efektywnej komunikacji z zespołem
2. Zasady informacji zwrotnej
3. Eksperyment komunikacyjny – co się dzieje, kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł komunikacyjnych?
4.  Bariery komunikacyjne

MODUŁ II: 
Asertywne egzekwowanie zadań przez przywódcę

5. Asertywność - ujęcie całościowe
6. Co to znaczy asertywna postawa przywódcy
7. Stosowanie sankcji – schemat FUO
8. Rola komunikatu typu JA w komunikacji z pracownikiem

Moduł III:
System wartości przywódcy – oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom

9. Komunikowanie wartości przywódcy
10. Zachęcanie do przestrzegania wartości przywódcy
11. System podtrzymujący wartości przywódcy
12. Expose przywódcy

Moduł IV:
Krytyka – definicje i podział

13. Krytyka konstruktywna, a krytyka destrukcyjna
14. Kanapka krytyki
15. Krytyka prosta
16. Krytyka szczegółowa

MODUŁ V:
System zachęt i kar w kierowaniu zespołem

17. Rola przywódcy w organizacji i najważniejsze funkcje
18. Nagroda jako system wynagradzania pracownika
19. Krytyka definicje i podział

Moduł VI:
Nagrody indywidualne, a zespołowe

20. Motywatory indywidualne
21  Psychologia rywalizacji
22. Psychologia współpracy


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany, numerowany Certyfikat LQcert: Leadreship - skuteczny przywódca, potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Leadership - skuteczny przywódca ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz  ćwiczeń praktycznych.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 godzin.


Koszt inwestycji:

650 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkolen Terminy szkoleń Zapisz sie ikona Zapisz się na szkolenie
 
 • 8 luty 2018, Kraków  
 • 7 maj 2018, Kraków
 • 9 lipiec 2018, Kraków
 • 18 październik 2018, Kraków
 • 14 grudzień 2018, Kraków       

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

  Pobierz formularz zapisu


Sprawdź termin: Szkolenie Leadership - skuteczny przywódca !

Zapisz się na szkolenie Leadership szkolenie Leadership przez formularz zgłoszeniowy 


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5