Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

QRQC oraz Root Cause Analysis analiza przyczyn źródłowych


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie QRQC – Quick Response Quality Control i analizy przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis. Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie QRQC oraz Root Cause Analysis. Uczestnicy uczą się jak stosować w praktyce QRQC oraz jak skutecznie szukać przyczyn źródłowych powstałych problemów.


Profil uczestników

Szkolenie kierowane jest do  pracowników działów jakości, produkcji, logistyki, kadry kierowniczej, oraz wszystkich chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie QRQC oraz Root Cause Analysis.


Korzyści ze szkolenia:

 • Znajomość metody QRQC oraz analizy przyczyn źródłowych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody QRQC
 • Znajomość technik wykorzystywanych w analizie przyczyn źródłowych
 • Umiejętność odnajdywania przyczyn źródłowych z wykorzystaniem analizy przyczyn źródłowych

Program szkolenia:

1. Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis
- przyczyny, a objawy - potrzeba definiowania przyczyny pierwotnej
- definicja przyczyny pierwotnej
- działania korygujące i zapobiegawcze w doskonaleniu procesów
- rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
- sformułowanie problemu badawczego
2. Analityczne i statystyczne narzędzia wykorzystywane w metodzie RCA
- Burza mózgów
- Diagram Ishikawy
- Diagram pokrewieństwa
- Diagram relacji
- Diagram Pareto-Lorenza
- Wybrane narzędzia statystyczne
3. Metodyka QRQC i jej cele
4. Podejście San Gen Shugi w QRQC
5. Podstawowe kroki QRQC
- detekcja, , komunikacja, analiza, weryfikacja
6. Techniki i metody w praktyce QRQC - warsztaty
- PDCA,
- 5W + 2H,
- Metoda 4M,
- FTA Factor Tree Analysis – dla wystąpienia i dla nie wykrycia
- 5WHY – analiza przyczyny źródłowej
7. Przebieg analizy QRQC z wykorzystaniem narzędzi PDCA-FTA
- Natychmiastowa reakcja – formularz QRQC
- Wprowadzanie zabezpieczeń
- Analiza i akcje korygujące – PDCA-FTA
- Wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych – wybór rozwiązań i walidacja
- Budowanie bazy wiedzy i audyt - karty Nauki LLC (z Lesson Learn Card)
- Standaryzacja rozwiązań
8. QRQC oraz RCA – case study
9. QRQC oraz RCA– warsztaty z zastosowania metod w praktyce podczas rozwiązywania problemu.


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje w zakresie QRQC oraz Root Cause Analysis wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia:

Szkolenie QRQC oraz RCA jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.


Czas trwania szkolenia:

8 godzin – 1 dzień


Koszt inwestycji:

650 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkolen Terminy szkoleń Zapisz sie ikona Zapisz się na szkolenie
 
 • 29 styczeń 2018, Kraków  
 • 9 marzec 2018, Kraków
 • 8 maj 2018, Kraków
 • 13 lipiec 2018, Kraków
 • 5 wrzesień 2018, Kraków
 • 10 październik 2018, Kraków
 • 7 listopad 2018, Kraków

  Sprawdź termin w terminarzu szkoleń     

  Pobierz formularz zapisu


Sprawdź termin i cenę: QRQC Root Cause Analysis

Zapisz się na QRQC oraz analiza przyczyn źródłowych Root Cause Analysis


 Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5