Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

PDCA w praktyce - warsztaty

PDCA jest metodą ciągłego doskonalenia procesów, wyrobów, usług opartą na cyklu Deminga PDCA: Plan-Do-Check-Act. PDCA opiera się na czterech krokach. Postępując zgodnie z tą metodą należy: zaplanować doskonalenie - usprawnienie, następnie wprowadzić plan - zrealizować go, sprawdzić zgodność z założeniami - czy zastosowane rozwiązanie przynosi oczekiwane rezultaty,  po czym, jeżeli rozwiązanie działa, należy wprowadzić je jako standard. Jeśli natomiast rozwiązanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, należy przejść do pierwszej fazy PDCA - planowania. Celem PDCA jest osiągnięcie lepszego stanu niż dotychczasowy we wszystkich aspektach w organizacji.


Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy w zakresie PDCA oraz umiejętności ciągłęgo doskonalenia procesów z wykorzystaniem tej metody.


Profil uczestników

Szkolenie kierowane jest do  pracowników działów jakości, produkcji, logistyki, kadry kierowniczej, oraz wszystkich chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie PDCA.


Korzyści z warsztatów:

 • znajomość cyklu ciągłęgo doskonalenia PDCA,
 • umiejętność doskonalenia z wykorzystaniem PDCA,
 • umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi w poszczególnych fazach cyklu,
 • umiejętność tworzenia standardów.

Program warsztatów:

1. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do procesu doskonalenia i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie?
2. Istota podejścia procesowego i ciągłego doskonalenia
3. Cykl PDCA - założenia i fazy
4. Narzędzia wykorzystywane w cyklu PDCA:
- praca zespołowa,
- burza mózgów i jej odmiany,
- podejście SMART,
- 5W2H
- mapa procesu,
- diagram Ishikawy,
- metoda 5 Why,
- diagram pokrewieństwa,
- diagram zależności
- analiza Pareto-Lorenza,
- arkusz kontrolny,
- diagram macierzowy
- ocena ekspercka
5. Proces doskonalenia w oparciu o PDCA
5.1 PLAN - identyfikacja obszarów do doskonalenia/identyfikacja problemów, tworzenie zespołów PDCA, analiza stanu obecnego (baseline), określanie celów (SMART), identyfikacja przyczyn problemów (root cause), opracowanie planu wdrożenia, określenie miar efektów, punktów kontrolnych i sposobów kontroli.
5.2 DO - Określenie rozwiązań i zadań do wykonania, harmonogramowanie, przypisanie zasobów i osób odpowiedzialnych, wdrożenie zadań zgodnie z planem,
5.3 CHECK – Kontrola uzyskanych wyników - ocena zgodności, skuteczności , efektywności i określenie luki (rozbieżności)
5.4 ACT – Standaryzacja wyników doskonalenia
6. Warsztaty praktyczne z zakresu PDCA


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. PDCA wydawany przez LQcert.


Forma warsztatów:

Warsztaty PDCA są  połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.


Czas trwania warsztatów:

Warsztaty trwają  8 godzin – 1 dzień


Koszt inwestycji:

650 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkolen Terminy szkoleń Zapisz sie ikona Zapisz się na szkolenie
 
 • 17 styczeń 2018, Kraków
 • 9 marzec 2018, Kraków
 • 25 maj 2018, Kraków
 • 21 czerwiec 2018, Kraków
 • 4 wrzesień 2018, Kraków
 • 18 październik 2018, Kraków 

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

  Pobierz formularz zapisu


Sprawdź termin i cenę: warsztaty PDCA

Zapisz się na warsztaty PDCA


 Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5