Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Metoda Global 8D - warsztaty praktyczne

Metoda 8D jest metodą rozwiązywania problemów opartą na ośmiu krokach. Postępując zgodnie z metodą należy: zdefiniować problem, wprowadzić działania korygujące, zdefiniować przyczynę źródłową problemu, zastosować odpowiednie działania korygujące oraz zapobiegawcze. Metoda 8D kładzie nacisk zarówno na wskazanie doraźnych rozwiązań problemu, jak i ustalenie przyczyn źródłowych, a następnie określenie trwałych działań korekcyjnych i działań zapobiegawczych. Można zastosować ją do wszelkiego rodzaju problemów i odchyleń m.in.: w procesach reklamacji, produkcji, logistyki, zakupów, ofertowania, magazynowania, projektowania, jakości, księgowości, obsługi klienta, gospodarki odpadami, bhp itd. Jest to prosta, wielofunkcyjna i logiczna metoda, jasno wskazująca kolejne kroki w rozwiązywaniu problemu, zapobiega ich nawracaniu oraz zapewnia redukcję błędów i reklamacji.


Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy w zakresie metody 8D oraz umiejętności rozwiązywania problemów z jej wykorzystaniem.


Profil uczestników

Szkolenie kierowane jest do wszystkich pracowników działów jakości i reklamacji, kadry kierowniczej, liderów, mistrzów, brygadzistów oraz wszystkich chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie metody 8D.


Korzyści z warsztatów:

 • wiedza z zakresu metody Global 8D,
 • umiejętnośc doboru członków zespołu 8D,
 • umiejętnośc definiowana problemu
 • umiejętność odnalezienia przyczyny źródłowej problemu oraz zastosowania odpowiednich działań korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych,
 • znajomość narzędzi pomocniczych w metodzie 8D,
 • umiejętność tworzenia raportu 8D.

Program warsztatów:

 1. Wprowadzenie do metody 8D
 2. Zastosowanie metody 8D
 3. Raport 8D
 4. 8D w cyklu PDCA
 5. D1 - powołanie zespołu 8D
  - dobór członków zespołu,
  - role w zespole
 6. D2 - Opis problemu
  - narzędzia: 5W1H, 5W2H
 7. D3 - Działania korekcyjne
 8. D4 - Analiza przyczyny źródłowej problemu
  - narzędzia: burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why
 9. D5 - Działania korygujące
 10. D6 - Ocena działań korygujących
 11. D7 - Działania zapobiegawcze
 12. D8 - Ocena i zamknięcie działań.
 13. Ćwiczenia - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 8D

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. metody Global 8D wydawany przez LQcert.


Forma warsztatów:

Warsztaty Metoda Global 8D są  połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.


Czas trwania warsztatów:

Warsztaty trwają  8 godzin – 1 dzień


Koszt inwestycji:

650 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkolen Terminy szkoleń Zapisz sie ikona Zapisz się na szkolenie
 
 • 15 styczeń 2018, Kraków
 • 9 marzec 2018, Kraków
 • 7 maj 2018, Kraków
 • 22 czerwiec 2018, Kraków
 • 6 wrzesień 2018, Kraków
 • 11 październik 2018, Kraków
 • 29 listopad 2018, Kraków       

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

  Pobierz formularz zapisu


Sprawdź termin i cenę: warsztaty 8D

Zapisz się na warsztaty 8D


 Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5