Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

Cel warsztatów :

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego audytowania zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.  Uczestnicy dowiedzą się jak sporządzać pytania kontrolne, określać cele audytów, dokumentować niezgodności oraz interpretować obserwacje z audytów w stosunku do wymagań normy.

Adresaci warsztatów:

Audytorzy systemów zarządzania jakością ISO 9001, osoby zainteresowane prowadzeniem audytów oraz rozwojem swoich umiejętności w tym kierunku, kandydaci na audytorów wewnętrznych.

Program warsztatów:

1.Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
2. Audyt wewnętrzny:
2.1. Rodzaje audytów
2.2. Precyzyjne określanie celu audytu
3. Planowanie i przygotowanie do audytu
3.1. Program audytów
3.2. Plan audytu
3.3. Kogo dobierać jako audytujących i audytowanych
3.4. Opracowywanie list kontrolnych
4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
4.1. Zasady prowadzenia badania na miejscu
4.2. Dobór próby do badania audytowego
4.3. Audyt w kontekście podejścia procesowego
4.4. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
4.5. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
4.6. Działania korygujące i zapobiegawcze
4.7. Skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
4. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
5. Prowadzenie wywiadów audytowych
6. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001


 

Forma warsztatów:

wykłady + intensywne ćwiczenia


 

Czas trwania:

6 godzin - 1 dzień


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują certyfikat LQ Cert uczestnictwa w warsztatach.


Koszt inwestycji:

650 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

  • Uczestnictwo w szkoleniu
  • Profesjolane materiały szkoleniowe
  • Egzamin
  • Certyfikaty
  • Obiady
  • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem
  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

30 styczeń 2018, Kraków
27 marzec 2018, Kraków
26 czerwiec 2018, Kraków
23 październik 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu

Sprawdź termin: warsztaty ISO 9001

Zapisz się na warsztaty ISO 9001 przez formularz zgłoszeniowy 


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

 

.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5