Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w organizacji

W świetle nowelizacji norm dotyczących wymagań systemów zarządzania, położono ogromny nacisk na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem. Ryzyko istniejące w każdym aspekcie organizacji, określane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia. Poprzez działania nadzorowania i sterowania, zarządzanie ryzykiem ma zapewniać minimalizację ryzyka i utrzymywanie jego poziomu jako minimalny.


Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacji: oceny ryzyka, monitorowania jego poziomu oraz odpowiedniego postępowania i nadzorowania nad ryzykiem.

Profil uczestników

Dyrektorzy, kierownicy, kadra menedżerska, pełnomocnicy systemów zarządzania, audytorzy, osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem oraz wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem.

Korzyści ze szkolenia
- zdobycie wiedzy z zakresu pojęcia i rozumienia ryzyka w organizacji
- zdobycie wiedzy z zakresu metod zarządzania ryzykiem
- zdobycie praktycznych umiejętności oceny ryzyka w organizacji
- zdobycie praktycznych umiejętności monitorowania poziomu ryzyka i postępowania z ryzykiem w organizacji.

Program szkolenia Zarządzanie Ryzykiem w organizacji

 1. Wprowadzenie.
- Co to jest ryzyko?
- Dlaczego warto zarządzać ryzykiem?
2. Rodzaje ryzyka.
- Różne klasyfikacje ryzyka,
3. Modele zarządzania ryzykiem.
- COSO-ERM,
- Institute of Risk Management,
- Inne wybrane modele, ISO 31000,
4. Zarządzanie ryzykiem.
- Struktura zarządzania ryzykiem.
- Role i odpowiedzialności,
- Proces zarządzania ryzykiem,
5. Identyfikacja i analiza ryzyka.
- Jak zidentyfikować ryzyko?
- Techniki analizy i identyfikacji ryzyka,
6. Ocena ryzyka.
7. Postępowanie z ryzykiem.


Certyfikat

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat potwierdzający zdobyte podczas szkolenia kompetencje z zakresu Zarządzania Ryzykiem, wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia

Wykłady + ćwiczenia, forma warsztatowa


Czas trwania szkolenia

Szkolenie trwa 8 godzin


Koszt inwestycji

850 zł netto/osoba


W cenę wliczono

  • Udział w szkoleniu
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Certyfikaty
  • Obiady
  • Przerwy kawowe

Terminy szkolen  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

28 marzec 2018, Kraków
8 czerwiec 2018, Kraków

23 lstopad 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5