Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu z audytu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.


Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Uczestnicy poznają wymagania ISO 9001:2015 oraz nabywają umiejętności audytowania Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego zgodnie z tą normą.


Profil uczestników

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów jakości, pełnomocników jakości, kierownictwa oraz wszystkich osób chcących zdobyć wiedzę dotyczącą audytowania.


Korzyści ze szkolenia

 • znajomość wymagań normy ISO 9001:2015,
 • umiejętność planowania audytu,
 • umiejętność przeprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego,
 • umiejętność tworzenia pytań audytowych,
 • umiejętność przeprowadzania audytu,
 • umiejętność raportowania wyników z audytu.

Program szkolenia:

Dzień I

 1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015.
 2. Omówienie struktury normy: HLS.
 3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015.
 5. Podejście procesowe
 6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 8. Kontekst organizacji.
 9. Podejście bazujące na ryzyku.
 10. Analiza ryzyka.
 11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
 13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015

Dzień II

 1. Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
 2. Audyt wewnętrzny:
  - Rodzaje audytów
  - Precyzyjne określanie celu audytu
 3. Planowanie i przygotowanie do audytu
  -Program audytów
  -Plan audytu
  -Kogo dobierać jako audytujących i audytowanych
  -Opracowywanie list kontrolnych
 4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
  -Zasady prowadzenia badania na miejscu
  -Dobór próby do badania audytowego
  -Audyt w kontekście podejścia procesowego
  -Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
  -Formułowanie i dokumentowanie niezgodności.
 5. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
  -Działania korygujące i zapobiegawcze
  -Skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
 6. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
 7. Prowadzenie wywiadów audytowych
 8. WARSZTATY PRAKTYCZNE - Audyt Wewnętrzny ISO 9001:2015

Certyfikat:

Certyfikat Jednostki Certyfikacyjnej TUVPOL TÜV Thüringen Gruppe: Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.


Forma szkolenia:

Wykłady + ćwiczenia


Czas trwania szkolenia:

12 godzin - 2 dni po 6 godzin


Koszt inwestycji:

900 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Profesjolane materiały szkoleniowe
 • Egzamin
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem

 

  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

 29-30 styczeń 2018, Kraków
26-27 marzec 2018, Kraków
25-26 czerwiec 2018, Kraków
22-23 październik 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu

Sprawdź termin szkolenia Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Jeśli chcesz zdobyć od podstaw umiejętności audytora SZJ wg ISO 9001:2015, pozostań na tej stronie.

Jeśli jesteś audytorem lub pełnomocnikiem ISO 9001 i chcesz się doszkolić w ramach nowej normy ISO 9001:2015, zapraszamy na szkolenie Nowa norma ISO 9001:2015 - audytor wewnętrzny i pełnomocnik PLUS. Przejdź do strony szkolenia >>>>>

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001:2015 przejdź do strony poświęconej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

 

Informacje o nowej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

Szkolenie Nowa norma ISO 9001:2015 . Przejdź do strony >>>>>

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5