Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu z audytu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.


Program szkolenia - Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Cel szkolenia:

Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.


Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów i osób chcących zostać audytorami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, kadry kierowniczej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa informacji.


Korzyści ze szkolenia:

- poznanie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014

- umiejętność analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji

- umiejętność planowania i przeprowadzania audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001,

 - umiejętność stwierdzenia niezgodności i raportowania wyników z audytu.


Program szkolenia:

1. Charakterystyka normy PN-ISO/IEC 27001:2014
2. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014
3. Polityka bezpieczeństwa
4. Bezpieczeństwo organizacji
5. Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji
6. Zarządzanie ryzykiem
7. Kontrola dostępu
8. Audyt wewnętrzny:
    - Przygotowanie do audytu
    - Przeprowadzanie audytu
    - Sprawozdanie z Audytu/dokumentacja.
9. Podsumowanie, pytania
10. Test


Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują Certyfikat Jednostki Certyfikacyjnej TUVPOL TÜV Thüringen Gruppe: Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.


 

Forma szkolenia:

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkoleni:

Szkolenie trwa 16 godzin -  2 dni po 8 godzin.


W cenę wliczono:

  • Certyfikaty
  • Materiały szkoleniowe
  • Obiady
  • Przerwy kawowe. 

 Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5