Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO 22000/HACCP

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania. System HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Identyfikuje, ocenia oraz kontroluje zagrożenia istotne dla zachowania bezpieczeństwa i jakości żywności. Norma ISO 22000 jest to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem żywności, który określa bezpieczeństwo żywności i środków spożywczych.

Cel szkolenia:

Standard ISO 22000 oraz System HACCP umożliwiają jest identyfikację, ocenę oraz kontrolę zagrożeń istotnych dla zachowania bezpieczeństwa i jakości żywności.
Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000 oraz systemu HACCP. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia, dokumentacji oraz audytowania systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 oraz systemu HACCP.


Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm produkujących i prowadzących obrót żywnością, dla osób zajmujących się przygotowywaniem i serwowaniem żywności,  dla chcących zdobyć uprawnienia do audytowania systemów ISO 22000 oraz HACCP. 


Korzyści ze szkolenia:

 • Znajomość systemów : ISO 22000 oraz HACCP 
 • Umiejętność skutecznego wdrożenia systemów ISO 22000 oraz HACCP celem dostarczania klientom  bezpiecznej żywności.
 • Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności, ustalanie krytycznych punktów kontroli oraz ich monitoring. 
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • Audytowanie oraz doskonalenie Systemu HACCP oraz SZBŻ ISO 22000.

Program szkolenia Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 i Systemu HACCP

Dzień 1
1.Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w Polsce i Unii Europejskiej.
2.Analiza wymagań normy ISO 22000
3.Dobre Praktyki Produkcyjne GMP oraz Dobre Praktyki Higieniczne GHP
4.System HACCP w ISO 22000
5.Charakterystyka systemu HACCP.
- Analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka
- Krytyczne Punkty Kontroli CCP
6.Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w oparciu o normę ISO 22000
7.Wdrażanie systemu HACCP:
- 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg Codex Alimentarius oraz 12 etapów wdrażania systemu.
8.Dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Dzień 2

1. Audyt wewnętrzny:
1.1. Rodzaje audytów i precyzyjne określanie celu audytu
2. Planowanie i przygotowanie do audytu
2.1. Program audytów, plan audytu, opracowywanie list kontrolnych
3. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
3.1. Interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy. Definicja i identyfikacja niezgodności.
3.2. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności. Wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności.
3.3. Działania korygujące i zapobiegawcze
4. Prowadzenie wywiadów audytowych
5. WARSZTATY PRAKTYCZNE – audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 2200/HACCP


Certyfikat:

Certyfikat Jednostki Certyfikacyjnej Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 i Systemu HACCP


Forma szkolenia:

wykłady + ćwiczenia


Czas trwania szkolenia:

16 godzin - 2 dni po 8 godzin


W cenę wliczono:

 

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Profesjolane materiały szkoleniowe
 • Egzamin
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem

 

 Terminy szkolen Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

26-27 luty 2018, Kraków
28-29 maj 2018, Kraków
26-27 listopad 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu

Sprawdź termin szkolenia Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 i Systemu HACCP

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

 Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Zobacz nasze szkolenie: Audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. systemu HACCPAudytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. systemu HACCP

Sprawdź terminy szkoleń

Tylko w Lynsky Solutions, szkolenie HACCP + ISO 22000 - audytor wewnętrzny i pełnomocnik kierownictwa ds. Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg  ISO 22000 i Systemu HACCP .

 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5