Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

ISO 9001:2015 – wymagania


Sprawdż terminy szkolenia ISO 9001:2015

Informacje o nowej normie ISO 9001:2015


We wrześniu 2015 roku ukazał się pełny tekst aktualizacji normy ISO 9001:2009 do normy ISO 9001:2015. Nowa wersja normy ISO 9001:2015 uwzględnia wiele kwestii, które pozwalają mieć pewność, że zwiększyła się zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów, które spełniają wymagania klientów.
 
Projekt normy został sporządzony w nowej formie (nowa architektura), która będzie wspólna dla wszystkich nowych standardów systemów zarządzania. Dzięki temu znacząco uprości się proces integracji podczas wdrażania więcej niż jednego systemu.
 
Zaproponowany zakres zmian wykracza poza obecny schemat i stanowi kolejną „wielką zmianę tej normy”.  Główne zmiany struktury dotyczą doprowadzenia do ujednolicenia  w zakresie definicji, pojęć,  numeracji rozdziałów i poszczególnych punktów normy wg przyjętych w ISO zasad - tzw. „struktur wyższego rzędu - HLS”. To znaczy, że wszystkie normy (standardy) różnych systemów zarządzania  mają posiadać podobną  budowę, co doprowadzi do poprawy kompatybilności standardów i ułatwi integracji stosowanych firmach systemów  zarządzania.
Wobec czekających w niedalekiej przyszłości konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji systemu zarządzania  oferujemy  Państwu uczestnictwo w  jednodniowym 8 godzinnym szkoleniu dotyczącym zapoznania Państwa ze zmianami w normie  ISO 9001.  
 

Szkolenie Wymagania ISO 9001:2015

Wprowadzenie nowej wersji normy ISO 9001, przyniosło ze sobą wiele zmian dotyczących zarówno jej struktury jak i wymagań. Celem szkolenia jest omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015, przedstawienie informacji z zakresu kontekstu organizacji, analizy ryzyka oraz wdrażania wymagań.

korzysci

      

CEL SZKOLENIA:
Przekazanie informacji jaka jest istota i cele zmian w normie ISO 9001:2015, jak przygotować organizację do nowej wersji normy i zmian, które wprowadza, jak dostosować posiadaną dokumentację oraz jak wprowadzić podejście bazujące na ryzyku.

 uczestnicy

 

 


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością,  audytorów wewnętrznych SZJ, osób zarządzających oraz pracowników powiązanych z jakością.  

Jeśli posiadasz Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001:2009, w ramach tego szkolenia możesz zdobyć Certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015.

 korzysci

 

 

 KORZYŚCI:
-   Znajomość wymagań ISO 9001:2015 oraz ich interpretacji

-   Umiejętność identyfikacji kontekstu organizacji oraz analizy ryzyka
-   Umiejętność wdrożenia zmian w organizacji

program szkolenia

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015.
 2. Omówienie struktury normy: HLS.
 3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015.
 5. Podejście procesowe
 6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 8. Kontekst organizacji.
 9. Podejście bazujące na ryzyku.
 10. Analiza ryzyka.
 11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
 13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015
  czas trwania   CZAS TRWANIA
6 godzin - 1 dzień
      forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA
Wykłady + ćwiczenia
      certyfikat CERTYFIKAT
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu       
wydawany przez LQcert

 cena obejmuje

 

 

   SZKOLENIE OBEJMUJE:
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Profesjolane materiały szkoleniowe
 • Egzamin
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem
       

 

terminy małe Terminy szkoleń Zapisz sie Zapisz się na szkolenie
 
 • 29 styczeń 2018, Kraków  
  Pobierz formularz zapisu

Certyfikat:

Osoby posiadające Certyfikat audytora wewnętrznego lub pełnomocnika ISO 9001:2009 otrzymują Certyfikat TUVPOL audytora wewnętrznego ISO 9001:2015.
Osoby nieposiadające wyżej wymienionych certyfikatów otrzymują Certyfikat LQ Cert potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu: ISO 9001:2015 – nowe wymagania, analiza ryzyka, wdrażanie zmian, audytowanie, wydawany przez Lynsky Solutions.

Koszt inwestycji:

550 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Profesjolane materiały szkoleniowe
 • Egzamin
 • Certyfikaty
 • Obiady
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem

Prowadzący szkolenie
 
Doświadczony, wieloletni audytor wiodący jednostki certyfikującej systemy zarządzania TÜV, audytor senior.  
  Terminy szkoleń Zapisz sie ikona  Zapisz się na szkolenie

29 styczeń 2018, Kraków
26 marzec 2018, Kraków
25 czerwiec 2018, Kraków
22 październik 2018, Kraków

Sprawdź termin w terminarzu szkoleń

 Kliknij i pobierz formularz zapisu

Sprawdź termin szkolenia ISO 9001:2015 – wymagania

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Naszych klientów zainteresowały również szkolenia:

Jeśli jesteś audytorem lub pełnomocnikiem ISO 9001 i chcesz się doszkolić w ramach nowej normy ISO 9001:2015 pozostań na tej stronie.

Jeśli chcesz zdobyć od podstaw umiejętności audytora SZJ wg ISO 9001:2015 zapraszamy na szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015. Przejdź do strony szkolenia >>>>>
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001:2015 przejdź do strony poświęconej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>
 

Informacje o nowej normie ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

Szkolenie Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015. Przejdź do strony >>>>>

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5